Ik word nogmaals niet waargenomen!

Ken je dit intensieve gevoel van frustratie als je nog maar eens niet wordt waargenomen en gehoord?

In deze bijdrage geef ik je 4 stappen mee die je erbij helpen om de energie die van dit negatieve gevoel uitgaat te gebruiken om daaruit iets positief voor jezelf te creëren.

Als je als medewerker ideeën en voorstellen aanreikt die geen gehoor vinden en waarmee geen rekening wordt gehouden.

Ja, hoe bedroefd het me ook maakt, er zijn er nog altijd te veel van: bazen die zich niet bekommeren om medewerkers die meedenken en ideeën en innovaties aanbrengen. Hoewel het juist die mensen zijn die het nauwste contact met de klanten onderhouden of problemen bij hun klanten oplossen, die te weinig naar hun ervaring wordt gevraagd. Zo gaat volgens mij een reusachtig potentieel verloren. Nu zou men de ondernemers, de chefs, de CEO’s met de vinger kunnen wijzen, men zou hierover kunnen piekeren en zich opwinden. Wie me echter een beetje kent zal weten dat ik niet het type mens ben die schuldigen zoekt, zonder vooraf te onderzoeken wat ik vanuit mijn oogpunt nog aan de zaak veranderen kan. Er zijn vele wegen die een medewerker kan bewandelen om voorstellen en vernieuwingen aan te reiken. We weten vaak zelf niet wat voor middelen het bedrijf hiervoor aanbiedt. Informeer eerst bij de personeelsdienst of bij je meerdere hoe het bedrijf hiermee omgaat. Mijn werkgever bijvoorbeeld heeft een soort elektronische brievenbus geïnstalleerd, waarin men ideeën kan stoppen die dan ook worden bekeken en geëvalueerd. Vaak zijn er ook bedrijfsinterne prijzen voorzien voor innovaties. Dus, wees moedig, en stel de vraag! Wie weet bereik je zo sneller je doel als je dacht. Mocht je er echter van overtuigd zijn dat je volgens jou er alles aan gedaan hebt en geen bruikbare resultaten behaalde; als je al verschillende alternatieven hebt onderzocht (gesprek met verantwoordelijken, je chef enz.), dan kan je je heel gefrustreerd voelen. En dat moet je niet slikken!

 

zelfverwezenlijking-2

Gebruik deze energie, deze gevoelens en draai ze om tot iets positief!

Zoek eerst duidelijk te stellen wie daadwerkelijk de aanspreekpersoon voor je idee wel is. Wie heeft op dit vlak de verantwoordelijkheid en beslissingsmacht? Het helpt immers niets als je jouw baas wilt plezieren met een idee dat zelfs hij niet kan omzetten omdat het niet onder zijn bevoegdheid valt.

  1. Als je de sleutelfiguur gevonden hebt, probeer dan ernstig jezelf in deze persoon te verplaatsen! Welke zorgen heeft hij? Wat zijn voor hem de uitdagingen? Waarmee houdt hij zich dagelijks bezig? Wat en hoe denkt hij? Hoe ‘tikt’ hij?
  2. Denk er vervolgens over na wat de grootste bedrijfsgebonden zorgen van deze persoon kunnen zijn. Lijst ze op.
  3. Nu komt de knaller: wat denk jij dat deze sleutelfiguur zelf als oplossingen voor zijn zorgen zou willen? Schrijf ze op.
  4. Kies vervolgens een probleem én het voorstel waarvan je weet dat je met je idee een deel ervan kunt oplossen. Bijvoorbeeld: je aanspreekpunt is je directe chef en jij bent de assistent in het bureau naast het zijne. Eén van de zorgen van je chef kan zijn dat hij voor alles veel te weinig tijd heeft. Daarom loopt hij de hele dag opgejaagd en gestrest rond en heeft nauwelijks tijd voor een kort gesprek. De oplossing die hij zich misschien wenst is na het middageten bijvoorbeeld een half uurtje rust te hebben. Je zou ervoor kunnen zorgen dat je deze persoon tijdens dat halfuurtje geen telefoonoproepen doorverbindt. Probeer zelf in te schatten wat beter is: het gewoon zelf beslissen of er eerst met hem over te spreken. Informeer je directe meerdere erover waarom en hoe je dit zo aanpakt, zodat hij zich niet voorbijgestoken voelt.

De zaken op deze manier aanpakken betekent dat je er nauwkeurig over nadenkt wat jij voor deze beslissingsnemer kunt doen vooraleer je iets aan hem vraagt. Dit is vaak de enige weg om opgemerkt of zelfs waargenomen te worden. Vroeg of laat krijg je de kans (bijvoorbeeld als je chef je bedankt) om te vragen of hij vijf minuutjes voor je kan vrijmaken voor iets wat voor jou belangrijk is. EN zo heb je dus al meteen je frustratie omgezet. Ik wens je hierbij alle succes! In mijn boek vertel ik ook hoe je dit voordeel kunt inzetten om nieuwe ideeën aan te reiken.

Ken je mijn boek “De onderneming ben JIJ!” al? Je kunt het hier bestellen.

Beste groeten,
Patrick Vergult
Good is not enough